به گزارش افکارنیوز،

طبق نظر مراجع عظام تقلید که برگرفته از آیات و روایات می باشد، معامله ربوی جایز نیست اما چند مورد از این حکم استثناء شده که به آن اشاره می شود:

1. ربا گرفتن مسلمان از کافر که در پناه اسلام نیست .

2. ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر.

3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.

 تبصره. طبق فتواى آیت اللَّه تبریزى معامله ربوى با کافر نیز حرام است ; ولى مسلمان مى ‏تواند از او چیزى را به صورت ربا به قصد استنقاذ ( تصرف مجاز ) بگیرد.

پی نوشت:

توضیح‏ المسائل مراجع، م 2080

آیت الله وحید، توضیح ‏المسائل، م 2108

آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 759

آیت الله نورى، توضیح ‏المسائل، م 2074

آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1982.