به گزارش افکارنیوز،

در سجده چند چیز مستحب است :
1.کسى که ایستاده نماز مى‌خواند بعد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملًا ایستاد و کسى که نشسته نماز مى‌خواند، بعد از آن که کاملًا نشست، براى رفتن به سجده تکبیر بگوید .
2.موقعى که مرد مى‌خواهد به سجده برود، اول دستها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد.
3.بینى را به مهر یا چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذارد.
4.در حال سجده، انگشتانِ دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طورى که سر آنها رو به قبله باشد.
5.در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند : «یا خَیْرَ الْمَسْئُولین وَ یا خَیْرَ الْمُعْطِینَ ارْزُقْنِى وَ ارْزُقْ عِیالى مِنْ فَضْلِکَ فَانَّکَ ذُو الفَضْلِ الْعَظِیمِ» یعنى: اى بهترین کسى که از او سؤال مى‌کنند و اى بهترین عطاکنندگان، روزى بده به من و عیال من از فضل خودت، پس به درستى که تو داراى فضل بزرگى.
 6.بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روى پاى راست را بر کف پاى چپ بگذارد و این را تورُّک گویند.
 7.بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.
 8.بعد از سجدۀ اول بدنش که آرام گرفت «اسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّی وَ اتُوبُ الَیْهِ» بگوید .
 9.سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دستها را روى رانها بگذارد.
 10.براى رفتن به سجدۀ دوم، در حال آرامى بدن «اللّه أکبر» بگوید .
 11.در سجده‌ها صلوات بفرستد و اگر آن را به قصد ذکرى که در سجده‌ها دستور داده‌اند بگوید اشکال ندارد.
 12.در موقع بلند شدن، دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد .
 13.مردها آرنجها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاى بدن را به یکدیگر بچسبانند.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع؛ ج‌1، مسأله 1091