به گزارش افکار نیوز ؛ براساس استفتاء مقام معظم رهبری، در پاسخ به سؤال " گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟ " آمده است:

در صورتی که سپرده گذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.