به گزارش افکارنیوز، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید:

انسان بخاطر گناه از روزی محتوم محروم ماند و تقدیر جز به دعا بر نگردد و عمر جز به نیکوکاری دراز نشود.

نهج الفصاحه 624