به گزارش افکار نیوز ، برای خرجی زندگی و وسعت مال ازجائی که گمان برده نشود و عقل متحیر شود ،مداومت کند به قرائت این چهار سوره.

 

1️) ذاریات

2️) طلاق

3️) مزمل

4️) انشراح

 

منبع : مڪارم طبرسی ۲۱۵