به گزارش افکار نیوز ، امام صادق علیه‌السلام می فرمایند:

اِفتتح سفرَک بالصدقَه واخرُج إذا بدالک فإنک تَشتری سلامهَ سفَرک.

مسافرت را با صدقه آغازکن و هرگاه خواستی بیرون برو زیرا[باصدقه دادن] سلامت سفرت را میخری.