به گزارش افکارنیوز،

سوال: آیا اجاره دادن رَحِم، اشکال دارد؟

پاسخ:

مقام معظم رهبری: فى نفسه اشکال ندارد ولی باید از لمس و نظر حرام جلوگیری کند. [1]

آیت الله مکارم: با توجه به اینکه این کار غالبا مستلزم لمس و نظر نامشروع است تنها در صورت ضرورت جایز است و تصرف در درآمد حاصله مانعی ندارد. [2]

آیت الله سیستانی: فی نفسه اشکال ندارد. [3]

آیت الله شبیری زنجانی: در غیر فرض اضطرار و استیصال اگر موجب لمس و نظر حرام شود جایز نیست. در لقاح باید بین صاحب تخمک و اسپرم محرمیت باشد. [4]

آیت الله وحید: حرام است نطفه مرد اجنبى را به زنى تلقیح نمایند چه عمل تلقیح به وسیله اجنبى انجام شود و یا به وسیله شوهر زن. [5]

آیت الله فاضل: اجاره رحم و قرار دادن نطفه منعقد شده زن و شوهر در رحم زن بیگانه، جایز نیست، چه نطفه به صورت طبیعى منعقد شده باشد و یا به صورت مصنوعى ولى چنانچه این عمل حرام انجام شود، فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک تعلّق دارد. ولى نسبتش با زنى که در رحم او پرورش یافته، نسبت فرزند عرفى است و همه احکام فرزند عرفى از قبیل محرم بودن و غیره را دارد.  [6]

 

پی نوشت:

[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: 78ad3d31e021657d339eb53f216805d1.

[2]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم، کد رهگیری: 9504300064.

[3]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیستانی، کد استفتا: 515820.

​​​​​[4]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 31865.

​​​​​[5]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله وحید، شماره سوال: 21781.

[6]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9501390.