محرم
  • بطور عموم بازار زعفران در ماه‌های محرم و صفر به آرامی و بدون رونق چندان سپری می‌شود. البته در ایامی که ضریب استفاده از زعفران افزایش می‌یابد نیز بخش قابل توجهی از سود ناشی از کشت و فروش زعفران به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.

  • اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعى بوده، تغییر آن جایز نیست؛ بلکه باید به همان صورت که نذر کرده، عمل کند و درغیر این صورت تغییر مورد نذر، اشکال ندارد.

  • همه مراجع: برگزاری این نوع مراسم، اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت حضرت سیدالشهدا علیه السلام نباشد، اشکال ندارد اما برای مؤمنان سزاوار است که حرمت این ایام را پاس بدارند و از انجام کارهای شادی آفرین بپرهیزند.

  • مسئله انسان سازی، جامعه سازی و انتقال فرهنگ شیعی به نسل بعد، در مجالس امام حسین علیه السلام، قوی تر می باشد؛ زیرا ماهیت قیام امام حسین علیه السلام و نیز آموزه های تربیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عاشورا، در رشد و بالندگی انسان و جامعه چشم گیر بوده و عناصر رویداد کربلا، مؤلفه های اساسی و اصلی را در ترسیم فرهنگ شیعی رقم زده است که توسط مراسم سوگواری به نسل بعد منتقل می شود.

  • دکتر میرباقری معاون سیما، در یادداشتی به طراحی، برنامه‌ریزی و تولید برنامه‌های متنوع در مناسبت های ملی و مذهبی اشاره کرد.

  • در برخی شهرها مرسوم هست بانوان بجای عزاداری، هیئت های مذهبی را تماشا کنند ،و به تبع این امر،برخی جوانان با پوشش و رفتارهای نامناسب ظاهر شوند،آیا شرکت در این برنامه ها با این شکل صحیح است؟