به گزارش افکارنیوز،

اول هر آنچه خدا از ما خواسته انجام دهیم آن هم به بهترین وجه ممکن. خدا از ما چه خواسته است؟ نماز بخوانیم، روزه بگیریم ،واجبات، این واجبات غلط است که میگویند دین عبارت است از باید ها و نباید ها، دین عبارت است از قوانین ارزشی. پس از لوازمات بندگی انجام واجبات است و در راس آن نماز.

دوم اجتناب از محرمات، هر گناهی که خداوند فرمودند انجام ندهیم. به خداوند اعتماد کنیم. و بگوییم خدایا به خاطر اینکه تو گفته ای مرتکب گناه نمی شوم. چون تو خواسته ای مرتکب نمی شوم. مقیدم به انجام واجبات وترک محرمات. خودت برای من خوب رقم بزن.

پیغمبر خدا(ص) اسوه است. در اسوه بودن اولین کلمه عبودیت و بندگی است. بندگی هم لوازم دارد که عبارت است از: انجام واجبات و ترک محرمات.

بخشی از سخنرانی حجت الاسلام مومنی در حسینیه فاطمیه