سرویس مذهبی افکار- يحيي بن زکريا عليه السلام شيطان را به چهره اصلي ديد. پرسيد ابليس بگو به من محبوبترين مردم پيش تو کيست؟ مبغوضترينشان کيست؟
ابلیس گفت: محبوبترین مردم نزد من «مؤمن بخیل» است.
مبغوض‌ترین مردم نزد من «فاسق بخشنده» است!

یحیی پرسید: چرا؟ گفت: ‌ بخل بخیل برای من کافی است ولی می‌ترسم از آنکه خداوند به خاطر بخشندگی فاسق به او نظر کند و از او بگذرد!
محجة البيضاء، ج۶، ص۷۷