به گزارش افکارنیوز ، امام صادق (ع) میفرمایند ، یک مؤمن چهار چیز باید داشته باشد :

1) خانه وسیع

2) سواری خوب

3) لباس زیبا

4) چراغ پر نور

شخصی پرسید ما که نداریم چه کنیم؟

حضرت فرمودند: این حدیث باطن هم دارد :

 منظور از خانه وسیع، صبر است که بیان گر روح بزرگ است.

 مرکب خوب، عقل است.

 لباس زیبا، حیا است.

چراغ پر نور، علم است که ثمره آن بندگی است.

 

منبع: کافی، جلد ٦،