به گزارش افکارنیوز،

حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در رساله ذهبیه فرموده‌اند: در آخرین ماه پاییز از خوردن آب در شب خودداری کنید.  

آب یکی از مواد ترکیبی موجودات زنده است، گرچه آبی که می خوریم مستقیما جذب بدن ما نمی شود و کارخانه کالبد سازی ما مواد ترکیبی خود را از هر چیز کامل و ساخته و پرداخته تحویل نمی گیرد، بلکه مواد اولیه آن ها را گرفته، در خود ترکیب و تجزیه و تحلیل می کند و به هر نحو که صحیح باشد درست خواهد کرد.

به عنوان مثال بدن ما نور می خواهد، اما نور چراغ به درد بدن ما نمی خورد، گاز ذغال می خواهد اما نمی تواند مستقیما آن را از ذغال بگیرد، همچنین آب می خواهد ولی باید خودش آن آب را بسازد ، آبی که می نوشیم مانند آبی که در رادیاتور ماشین می ریزند کارخانه بدن را از خطر سوختن در امان نگه می دارد و با تبخیر خود حرارت را معتدل و فشار لازم را تولید می کند، سموم بدن را گرفته و به خارج هدایت می کند.

در شبهای آخر پاییز عمل تبخیر کم می شود و مصرف آب کاهش می یابد، آشامیدن آب عکس العمل زیادی دارد، یعنی حرارت را کمتر و عمل تبخیر را ضعیف تر می کند و این خود موجب کندی عمل غدد و بیماری های بسیاری می شود که روماتیسم قلبی یکی از آن ها است.

به همین دلایلی که گفته شد مصرف آب در شب در ماه آذر پسندیده نیست.