به گزارش افکارنیوز،

آیات عظام امام، تبریزى و خامنه ‌اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب حرام یا ترتب مفسده شود، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد ؛ ولى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند.

آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیات عظام صافى و مکارم: حرام است.

منبع:

آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 1067 و 1042 ؛آیت الله خامنه‌اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1168 ؛آیت اللهفاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 ؛آیت اللهنورى، استفتاءات، ج 2 س 575 و 573 و 574 ؛ آیت اللهمکارم، استفتاءات، ج 1، س 535 و 537 ؛آیت اللهصافى، جامع‌الاحکام، ج 2، س 1580.دفتر:آیات عظام،امام، بهجت، سیستانى و وحید.