به گزارش افکارنیوز،

 مهدی رسول‌پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران صحبت‌هایی انجام داد که گزیده آن را در زیر می‌خوانید:

*ما پیگیر تامین پرداخت مطالبات برانکو هستیم. خداراشکر امروز بخشی مطالبات او تامین شد و اینطور که خبردار شدیم، قرار است فردا کارگزار باشگاه ما به التفاوت را تامین و پرداخت کند و ما به امید خدا این مطالبات را بدهیم و از شرمندگی برانکو و هواداران دربیاییم.

*واقعا تامین و نحوه پرداخت مطالبات خیلی سخت است، چون هنوز کسی به پرسپولیس کمک مالی نداشته و امروز هم که در باشگاه بودیم، هیچ کسی به ما کمک نکرد

*با این حال، قرار است کارگزار باشگاه فردا بخشی از این مطالبات را تامین کند، در اختیار ما بگذارد و باشگاه نیز به برانکو بدهد.

*بهترین راه انتقال پول برانکو، از طریق قانونی است، چون مبلغ بالا بوده و یک مقدار جابجایی آن خطرناک است. باید از مجاری قانونی که همان وزارت خارجه است، این مبلغ را انتقال دهیم.

*چند بار با محمد نادری تماس گرفته‌ایم و منتظریم به باشگاه بیاید. با مدیر برنامه‌هایش هم صحبت کردیم قرار است به باشگاه بیاید، ولی هنوز نیامده است.

*امروز باید بخشی از مبلغ قراردادش را پرداخت می‌کردیم، که پرداخت کردیم و منتظریم به ایران بیاید.

*پرسپولیس مشکلات زیادی دارد. اکنون مهم برای ما و همه هواداران پرداخت پول برانکو است.

*مطالبات برانکو مربوط به سال ۹۷ است و شکایتی هم او کرده مربوط به سال ۹۷، دوره ایرج عرب بوده است.

*فشار روی باشگاه زیاد است و کسی هم نمی‌آید کمک کند. همه فقط طرح و پیشنهاد می‌دهد هیچ کس به معنای واقعی برای کمک نیامده است.

باشگاه دست تنهاست و کسی هم کمک نکرده است.