به وجود آمدن بحران های مستمر و حواشی پی‌درپی در باشگاه استقلال باعث شده تیم محمود فکری مدام درجا بزند... موضوعی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد شد.

محمود فکری