باشگاه استقلال برای کسب مجوز حرفه‌ای در حالی پرداخت طلب شاکیان را به صورت نقدی و چکی در دستور کار قرار داد که اکنون به گوش می‌رسد تعدادی از این چک‌ها که در دست بازیکنان فعلی و قدیمی استقلال است پاس نشده تا این موضوع باشگاه را با دردسر تازه‌ای مواجه کند.

چک‌های صادر شده اکنون در دست تعدادی از بازیکنان و مربیان است که این نفرات با توجه به پاس نشدن چک‌های خود احتمال دارد اعتراضات خود را روانه مدیران باشگاه کنند.

با توجه به وضعیت نامناسب مالی باشگاه استقلال، مدیران باید به فکر تامین منابع مالی باشند، چرا که حامی مالی تا به این لحظه چک‌ها را پاس نکرده است.