مسعود مرادی داور اسبق فوتبال ایران و عضو فعلی کمیته داوران قصد دارد در انتخابات فدراسیون فوتبال برای حضور در هیات رئیسه شرکت کند.

مرادی هنوز ثبت نام رسمی را انجام نداده اما در حال بررسی شرایط است و در صورتیکه به جمع بندی مثبت برسد، برای انتخابات هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام خواهد کرد.