گل دوم استقلال به پرسپولیس در دقایق پایانی را مشاهده کنید.