مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه کشور در صفحه شخصی خود در توییتر به شکست رکورد پیامکی برنامه نود در شبکه سه واکنش نشان داده است.

رکورد پیامکی برنامه نود