توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت که برگزارکنندگان متعهد به برگزاری بازی‌های موفق و ایمن توکیو هستند و شایعات لغو المپیک را رد کرد اما برای اولین بار پذیرفت که هواداران مجاز نیستند در این بازی‌ها شرکت کنند.

رئیس کمیته بین‌المللی المپیک پس از تاکید بر برگزاری بازی‌ها در تابستان سال آینده از همه خواست صبور و باحوصله باشند. وی تاکید کرد که IOC روی چالش‌های موجود به خاطر ویروس کرونا متمرکز است.

باخ خاطرنشان کرد: ما وقت و انرژی خود را در مورد گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه آیا این بازی‌ها برگزار می‌شوند یا خیر، از دست نمی‌دهیم. ما در حال کار بر روی چگونگی برگزاری بازی‌ها هستیم. وظیفه ما برکزاری بازی‌هاست نه لغو آن‌.

وی تصریح کرد: کاملاً در تحویل موفق و ایمن بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو متمرکز و متعهد هستیم. ما فقط باید صبر و درک کنیم، این پیام اصلی است. من فکر می‌کنم تصمیم‌گیری برای هر چیز دیگری زود است.