محمود فکری که در طول این فصل فشار زیادی را روی خود و تیمش احساس می کند، برای از دست ندادن صدر، نیاز به سه امتیاز بازی خانگی امروز مقابل نساجی داشت. شاگردان او برای باز کردن دروازه حریف تلاش زیادی به خرج دادند اما تا آخرین دقایق اسیر مقاومت همه جانبه تیم میهمان شده بودند.

فکری که فشار زیادی را روی دوش خود احساس می کرد از دقیقه یک بازی با هیجان بالا در کنار زمین، مشغول هدایت شاگردانش بود. در اوایل نیمه دوم صبرش لبریز شده و اعتراض شدیدی به تصمیم داور داشت. اعتراض شدید فکری به داور بازی با واکنش عجیب او همراه بود که چند متری را دویده و در حالی از ته دل فریاد می زد، خواستار تجدید نظر داور در تصمیمی داشت که اگر بازی با تساوی به پایان می رسید، می توانست به جنجالی ترین صحنه بازی تبدیل شود.

در صحنه یاد شده، برخورد توپ به دست کمندانی در دقیقه 56، اعتراض شدید محمود فکری را به دنبال داشت. سرمربی آبی ها که معتقد بود داور باید این صحنه را پنالتی اعلام می کرد، اعتراض شدیدی از خود نشان داد و مطابق تصاویری که مشاهده می کنید، خشم خود را ابراز کرد.

واکنش شدید فکری به صحنه مشکوک به پنالتی/عکس