حتی بدترین و تیره ترین روابط هم در فضای غم انگیز از دست دادن انصاریان و میناوند به دوستی ختم شد که در صدر آن می توان به آشتی علی دایی و علی کریمی اشاره کرد اما چه فایده که این آرزوی میناوند نه در زمان حیات او بلکه کنار مزار او برآورده شد. قطعا عمل کردن به آرزوی میناوند اتفاق خوشایندی بود و حداقل دیدن علی کریمی درآغوش علی دایی یک نقطه روشن در تاریکی مطلق این روزهای فوتبال بود.