علیرضا منصوریان پس از برکناری از سرمربیگری تیم فوتبال تراکتور تبریز، از این باشگاه به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرد و خواستار دریافت کل مبلغ قرارداد ۲ میلیاردی خود از تراکتور شد.

در همین زمینه کمیته وضعیت در هفته‌های گذشته از طرفین دعوا درخواست ارائه لایحه شکایت و دفاعیه را کرده و جلسه رسیدگی به این پرونده نیز در روزهای گذشته برگزار شده است.

بر همین اساس رأی مربوط به این پرونده در چند روز آینده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد.