رختکن مس رفسنجان قبل از بازی با پرسپولیس را می بینید.

مس رفسنجان دررختکن مس به یاد میناوند و انصاریان اقدامی قابل تقدیر به یاد و خاطره مهرداد میناوند  علی انصاریان حرکتی جالب انجام داد.