پرسپولیس با گل به خودی زنده روح توانست گل چهارم خود مقابل گل گهر را به ثمر رساند.