محمد عباسی در مورد وضعیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس گفت: متاسفانه کم‌کاری و نابسامانی مدیریت کلان در قبال این دو باشگاه مشهود است.

از ابتدای دوره جدید وزارت ورزش تاکنون، باشگاه استقلال، ۷ مدیر و پرسپولیس ۶ مدیر به خود دیده است. یعنی استقلال به طور میانگین هر ۷ ماه و پرسپولیس هر ۸ ماه یکبار، دچار تغییرات مدیریتی شده‌اند. بدیهی است که بدون ثبات مدیریت، هیچکدام از باشگاه‌ها موفق نخواهند شد.

او ادامه داد: وضعیت باشگاه استقلال نگران کننده است. در چند سال گذشته چند نفر از سرمربی‌های آینده‌دار این باشگاه، بخاطر ضعف مدیریت برکنار شده یا استعفا داده‌اند ‌.

وی افزود:علیرضا منصوریان، فرهاد مجیدی و مجید نامجومطلق هر کدام سرمایه‌ این باشگاه و کشور به‌حساب می‌ایند که اگر  از آنها پشتیبانی می‌شد، هم باشگاه به نتایج مطلوبی دست می‌یافت و هم شاهد این سرمایه‌سوزی نبودیم.