واکنش علی کریمی به حضور علی دایی در انتخابات فدراسیون فوتبال را ببینید.