دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران به خاطر برگزاری موفق مجمع انتخاباتی تقدیر و تشکر کرد.

متن پیام داتو ویندزور جان، دبیرکل ای اف سی به شرح زیر است:

جناب آقای نبی

دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال ایران

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران، 10 اسفند 99، تهران، ایران

ما نامه مورخ 12 اسفند شما در رابطه با موضوع اشاره شده را دریافت کردیم.لطفاً مراتب تبریک ما را برای برگزاری موفق مجمع انتخاباتی مورخ 10 اسفند 99 پذیرا باشید و ارادت ما را به تمامی اعضای انتخاب شده کمیته اجرایی اعلام نمایید، به خصوص جناب آقای عزیزی خادم که برای دوره 2021 - 2025 به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.

همچنین از میزبانی شایسته جنابعالی از آقایان سنجر رضائف و مصطفی مهرزاد در طی اقامتشان در تهران  برای این رویداد کمال تشکر را داریم.

با آرزوی بهترین ها برای فدراسیون فوتبال ایران، به شما اطمینان می دهیم که AFC به حمایت خود از شما برای رسیدن به اهدافتان ادامه خواهد داد.

با تشکر

داتو ویندزور جان، دبیرکل ای اف سی