در آستانه چهلمین روز درگذشت مهرداد میناوند خانواده او ضمن تشکر  همدردی همه مردم و هوداران از آنها درخواست داشتند در این مراسم حضور پیدا نکنند.

خانواده میناوند اعلام کردند مراسم به شکل محدود و با حضور خانواده برگزار خواهد شد و ما که عزیز خود را بخاطر کرونا از دست داده‌ایم هرگز دوست نداریم برای فردی مشکلی پیش بیاید و صمیمانه از دوستداران مهرداد و مردم عزیز درخواست داریم از حضور در مراسم چهلمین روز درگذشت خودداری شود.