شهرداری تهران اخیرا اقداماتی برای نامگذاری مکان‌ها و خیابان‌های شهر برای افراد مشهور انجام داده است.

حجت نظری، عضو شورای شهر از آخرین اقدام شهرداری رونمایی کرد و از نامگذاری مجموعه شکوفه در منطقه 14 به نام علی انصاریان و مجموعه «باغ گلستان» در منطقه 10 به نام مهرداد میناوند خبر داد.