رشید مظاهری یکی از اعضای مبتلا به کرونای استقلال بود که ظاهرا به بهبودی رسیده است. مظاهری بعد از حدود 10 روز غیبت در تمرینات استقلال از امروز کارش را با آبی پوشان از سر گرفت.

این دروازه بان تست جدید کرونا را داده که منفی شده و بهبودی اش از ویروس به تایید کادر پزشکی استقلال رسیده است. از این رو مظاهری امروز به تمرین تیمش رفت و کارش را برای مسابقات آینده از سر گرفت.

سیدحسین حسینی دیگر دروازه بان استقلال هم که مبتلا به کرونا شده بود، از دو روز قبل به تمرینات رفته است.

با این شرایط از جمع بازیکنان کرونایی استقلال تاکنون فقط بابک مرادی و عارف غلامی به تمرینات برنگشتند که احتمالا آنها نیز قبل از مسابقه با پیکان تست کرونایشان منفی می شود و کارشان را با آبی ها از سر می گیرند.