در زمستان سال گذشته و قبل از برگزاری انتخابات  فدراسیون فوتبال  اعلام شد به دلیل بدهی این مجموعه به شرکت شستا بابت پرداخت مطالبات ۲ میلیون یورویی مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، این شرکت حکم توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را دریافت کرده است.

حالا با توجه به اینکه شرکت شستا به فدراسیون فوتبال اعلام کرد، ۲ میلیون یورو را به نرخ روز می‌خواهد، اما فدراسیون فوتبال به قیمت قبلی این پول را پرداخت کرد، طلب شرکت شستا که سبب شده تا ۲ ساختمان فدراسیون و باشگاه پرسپولیس را توقیف کند، حدود ۳۷ میلیارد تومان است.

در همین باره مدیران فدراسیون فوتبال درحال مذاکره هستند تا سند ساختمان فدراسیون و باشگاه پرسپولیس آزاد شود و با مدیران شستا به توافق برسند.