علت لغو تمدید قرارداد میلیچ با استقلال

صبح امروز با حضور احمد مددی ، مهدی عبدیان و اسماعیل خلیل زاده ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال با هروویه میلیچ ، مدافع اهل کروات استقلال مذاکرات نهایی جهت تمدید قرارداد انجام گرفت. تمام مفاد قرارداد با رضایت این بازیکن منعقد شد.

نهایی شدن قرارداد میلیچ در گرو تأیید نهایی وکیل این بازیکن است که باشگاه مفاد قرارداد را برای وی ارسال کرده است. قرارداد میلیچ به مدت یک فصل دیگر تمدید خواهد شد.