دوشنبه شب محمود فکری به عنوان سرمربی جدید نفت مسجد سلیمان انتخاب و به طور رسمی جانشین داریوش یزدی در این باشگاه شد. 

سرمربی سابق استقلال که در این تیم نتوانست عملکرد درخشانی از خود به ثبت رساند، امروز (پنج شنبه) امروز اولین تمرین خود با این باشگاه را برگزار کرد.

تصاویر اولین تمرین نفت مسجد سلیمان زیر نظر محمود فکری را مشاهده کنید.