با توجه به شرایط بازی مقابل نساجی کادرفنی پرسپولیس برای چند بازیکن اصلی سرخ ها در این دیدار شرح وظایف ویژه ای را در نظر گرفته بود. از جمله این شرح وظایف جدید می توان به شرکت کمتر نفراتی چون سیامک نعمتی و سعید آقایی در برنامه های هجومی پرسپولیس اشاره کرد.

در این دیدار کادرفنی از دو مدافع کناری پرسپولیس خواسته بود بیشتر از کارهای تهاجمی به انجام وظایف تدافعی خود بپردازند، موضوعی که باعث شد پرسپولیس در مقابل نساجی کمترین فرصت گل و موقعیت ممکن را در طول 90 دقیقه این دیدار به شاگردان ساکت الهامی بدهد.

این درحالی بود که در میانه میدان نیز احسان پهلوان هم اجازه نفوذ نداشت تا در قلب خط میانی کمک حال پرسپولیسی ها در محکم کردن کمربند خط میانی باشد.