رد رای فیفا از سوی دادگاه حکمیت ورزش کار نادری است و خیلی بعید به نظر می رسد ایران شانسی برای برگرداندن رای ویلموتس به نفع خودش داشته باشد.

حتی این مسئله را می توان از اظهار نظرهای مسئولان هم دریافت کرد. غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال چند روز پیش درخصوص اینکه آیا امیدی به پیروزی در جلسه آنلاین پروند ویلموتس دارد یا خیر؛ گفت: به نظرم زود است که در این باره نظر بدهیم چون رسیدگی به این موضوع در صلاحیت قضات است.

با توجه به اینکه بسیاری قرارداد ویلموتس را خوانده و مورد کارشناسی حقوقی قرار داده اند به خوبی می دانند که ایران اگر خوش شانس باشد فقط می تواند میزان غرامت را کاهش بدهد؛ نه اینکه از پرداخت همه مبلغ خلاص شود. این غرامت به روشنی در قرارداد قید شده و فدراسیون راه فراری برای پرداخت آن ندارد.

در ابتدا گفته می شد به دلیل اینکه او بعد از فسخ قرارداد روی نیمکت ایران مقابل عراق نشسته این موضوع برگ برنده ای برای فدراسیون ایران خواهد بود اما روند پرونده به شکلی پیش رفته که گویا هیچ برگ برنده ای وجود ندارد.