محمد حسین مرادمند برای گرفتن رضایت نامه از باشگاه پدیده چک شخصی خود را به مالک وقت این باشگاه داد و با مسئولان استقلال توافق کرد برای فروردین و اردیبهشت ماه مبلغ مذکور که حدود یک میلیارد تومان می شود را به حسابش واریز کنند تا چکی که در اختیار مالک باشگاه پدیده قرار داده بود پاس شود.

هنگامی که کاروان استقلال از عربستان به تهران باز می‌گشت روی چک برگشتی مدافع استقلال اقدام قانونی انجام شده بود و حتی احتمال می رفت این بازیکن بازداشت شود اما پیگیری‌های دست اندرکاران باشگاه استقلال و تعامل شاکی سبب شد به محمدحسین مرادمند دو سه هفته زمان داده شود تا چک شخصی اش را پاس کند.

مهلت توافق شده به اتمام رسیده و نماینده مالک سابق باشگاه پدیده رسماً به مدافع استقلال اعلام کرده باید ظرف همین روزها چک صادر شده را پاس کند وگرنه مطابق قانون اقدام خواهد شد که این به معنای بازداشت احتمالی مرادمند است.

نماینده حمیداوی در این خصوص  دیروز با یکی از مسئولان باشگاه استقلال گفتگو کرده است.