کل‌کل دو پرسپولیسی در تمرین تیم ملی با چاشنی جرزنی دوئل کریم باقری و کنعانی‌زادگان در حاشیه تمرین تیم ملی با چاشنی جرزنی را ببینید. 

 
 

 

حجم ویدیو: 9.59M | مدت زمان ویدیو: 00:03:44