امروز (دوشنبه 10 خرداد ماه) در آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در تاشکند ازبکستان، از ساعت 14 و 30 دقیقه به وقت تهران مسابقه گروه A دسته 109+ کیلوگرم با حضور رضا حسن‌پور و علیرضا زندی وزنه برداران فوق‌سنگین کشورمان برگزار شد.

قرار بود این رقابت‌ها راس ساعت 16 و 30 دقیقه آغاز شود، که این اتفاق رخ نداد.

عملکرد وزنه‌برداران کشورمان در حرکت یک‌ضرب:

 علیرضا زندی هر سه وزنه خود را در حرکت یکضرب مهار کرد. وی وزنه های 161، 170 و 173 را به ثبت رساند و مدال نقره را از آن خود کرد. 

رضا حسن‌پور در حرکت یکضرب دو وزنه درخواستی خود را بالای سر برد. وی وزنه‌های 165 و 172 کیلوگرم را به ثبت رساند و در مهار وزنه 176 کیلوگرم موفق نبود و برنز گرفت.

عملکرد وزنه‌برداران کشورمان در حرکت دوضرب:

رضا حسن‌پور هر سه وزنه 210، 221 و 226 را مهار کرد و مدال نقره دوضرب و مجموع را بعد از ورزشکار هلندی به خود اختصاص داد.  

علیرضا زندی  دو وزنه خودش ( 205 و 221 کیلوگرم) را بالای سر برد و در مهار وزنه 226 کیلوگرم ناموفق بود و در دوضرب و مجموع برنزی شد.

مدال‌آوران دسته 109+ کیلوگرم: 

1- انزو کوفی (هلند): 180+231= 411 کیلوگرم (سه مدال طلای یکضرب، دوضرب و مجموع)

2- رضا حسن‌پور(ایران): 172+226=398 کیلوگرم (دو نقره دوضرب و مجموع و یک برنز یکضرب)

3- علیرضا زندی(ایران): 173+221=394 کیلوگرم (یک نقره یکضرب، دو برنز دوضرب و مجموع)