طبق شنیده‌های ما از هر پست یک بازیکن خط می‌خورد تا در نهایت ۲۳ بازیکن اصلی تیم ملی به کمیته برگزاری مسابقات معرفی شوند.

تمرین تیم ملی برای اسکوچیچ و ملی‌پوشان بسیار مهم است و احتمالاً امشب اسکوچیچ چهار بازیکنی که باید خط بخورند را مشخص خواهد کرد، تا بقیه بازیکنان با خیال آسوده برای بازی با هنگ کنگ آماده شوند.

البته از این ۲۳ بازیکن هم در نهایت نام ۱۸ نفر برای بازی با هنگ کنگ اعلام می‌شوند و در واقع ۵ نفر دیگر هم خط می‌خورند تا تعداد خط خورده‌ها برای بازی با هنگ کنگ ۹ نفر شود.

تیم ملی فردا تمرین سبکی را در منامه برگزار می‌کند تا کم کم آماده بازی پنجشنبه شود.