رسول خطیبی پس از شکست برابر پرسپولیس به طعنه گفت: به دولت و وزارت ورزش تبریک می‌گویم که در روزهای پایانی کارشان یک جام دیگر به تیم‌شان هدیه شد. این جام نوش جان آقایان! ما تاوان می‌دهیم؛ تاوانِ خصوصی بودن و تاوان شهرستانی بودن. همه چیز از نحوه برگزاری، داوری و ... مشخص بود. یک نمونه آن در صحنه گل تیم حریف نمایان شد و سروصدا و خوشحالی سکوها هم مشخص شد که هوادار را با عنوان عوامل برگزاری وارد ورزشگاه کرده بودند.

یحیی گل محمدی ، کریم باقری و برخی اعضای کادرفنی پرسپولیس با رسول خطیبی همبازی بوده و توقع نداشتند این صحبت ها را پس از شکست مطرح کند.

جالب آن که مربیان پرسپولیس باید در هفته بیست و نهم در تهران بازی برگشت لیگ برتر خود را برابر همین تیم رسول خطیبی برگزار کنند!