مالک باشگاه ماشین سازی تبریز در جلسه صمیمانه با اعضای تیم قبل از بازی با سپاهان خواستار انجام بازی شرافتمندانه و کسب نتایج آبرومند برای این باشگاه ریشه دار و قدیمی شد.

یونس قربانی مالک و مدیرعامل باشگاه امروز ضمن حضور در هتل محل اقامت تیم در اصفهان و صرف ناهار با اعضای تیم در یک محیط صمیمانه، با اعلام پرداخت پاداش ۲میلیاردی در صورت پیروزی مقابل سپاهان، در جمع بازیکنان و کادر فنی گفت: حمایت کامل از کادر فنی و بازیکنان به عنوان سرمایه‌های باشگاه از اولویت‌های هیات مدیره باشگاه بوده و باشگاه متعهد به حمایت از مجموعه و اجرای تعهدات خویش است.

وی افزود: کلیه اعضای تیم حتی در صورت کسب تساوی در این بازی هم پاداش دریافت خواهند کرد. خوشبختانه برخی از موانع پیش رو برداشته شده و در آینده نزدیک بسیاری از مشکلات مالی و ... حل خواهد شد. حیثیت و آبروی همه ما در گرو تلاش صادقانه و حرکت در مسیر مطلوب و انجام ظایف محوله با حداکثر توانمندی برای سربلندی و موفقیت باشگاه ماشین سازی به عنوان شناسنامه و هویت ورزش تبریز و آذربایجان است.

دیدار ماشین سازی مقابل سپاهان ساعت 21:15 دقیقه امشب آغاز خواهد شد.