امروز در حین نشست خبری تیم های   استقلال - تراکتور و پیکان - سپاهان برق سالن ها قطع شد. این اتفاق باعث شد تا کار خبرنگاران حاضر در سالن مختل شود. 

نشست خبری