از هفته گذشته رسانه های یونان از توافق ا حسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه سپاهان با آ.اک خبر می دهند.

 سایت «فورزا» یونان از جزئیات توافق کاپیتان تیم ملی ایران با آ.اک پرده برداشت و نوشت: طبق توافق شفاهی رئیس باشگاه آ.اک با احسان حاج صفی قرار است مدافع ایرانی با دستمزد 300 هزار یورویی به این تیم بیاید.

همچنین قرار شده حاج صفی به عنوان بازیکن آزاد به آ.اک ملحق شود چون باشگاه یونانی نمی خواهد به باشگاه سپاهان پولی پرداخت کند.