علی پروین سلطان فوتبال ایران که این روزها کمتر مصاحبه می کند و کمتر در محافل ورزشی آ فتابی می شود، در مورد این مراسم گفت :بهرحال حاج خانم خیلی برای من بچه‌ها زحمت می کشد و ما هم تصمیم گرفتیم با رعایت تمام پروتکل‌ها جشن تولد کوچک و جمع و جوری برایش برپا کنیم. البته در این مراسم خودمانی تمام پروتکل ها را هم رعایت کردیم و فقط بچه های خودم حضور داشتند تا به قول معروف فضای خانه زیادی شلوغ نشود.

 علی پروین در مورد پیروزی تیم ملی مقابل عراق هم گفت: نیمه اول بازی چنگی به دل نمی زند اما گل زودهنگام تیم ایران شرایط را عوض کرد من شخصاً از بازی بچه ها در نیمه دوم کیف کردم و به خصوص از گلی که مهدی طارمی زد کلی لذت بردم.

جشن تولد همسر علی پروین