در شرایطی که مدیرانی چون جعفر سمیعی و حمیدرضا گرشاسبی خود را به مراسم خاکسپاری مرحوم عباس انصاری فرد رسانده بودند، هیچ کدام از بازیکنان فعلی و سابق پرسپولیس و حتی کسانی که در سه دوره مدیریتی متفاوت با عباس انصاری‌فرد کار کرده بودند، در قطعه نام آوران بهشت زهرا حاضر نشدند.

البته بعضی از هواداران پرسپولیس و دوستان و آشنایان و خانواده انصاری فرد به هر شکلی که بود با وجود شیوع کرونا خود را به قطعه نام آوران رساندند اما هر چه صبر کردیم خبری از بازیکنان فعلی و سابق پرسپولیس نشد که نشد.

اتفاق عجیب در خاکسپاری مدیرعامل سابق پرسپولیس

گفتنی است مرحوم عباس انصاری فرد در سه مقطع زمانی مختلف مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بود.

او برادر بزرگ محمدحسن انصاری‌فر محسوب می شود که ستاره دهه ۶۰ و ۷۰ پرسپولیس بود و خودش هم در این باشگاه مدیرعامل شد.