عکسی از  وریا غفوری با همسر و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.وریا غفوری با همسر و پسرش در پارک است.

وریا غفوری با همسر و پسرش در حال پیاده روی است.وریا غفوری با همسر و پسرش شاد است.

جدیدترین عکس ستاره فوتبال با همسرش