کاپیتان استقلال روز گذشته با شوخی و خنده هایش فضای جالبی در تمرین ایجاد کرد.

این روزها تمرینات استقلال در شرایطی برگزار می شود که آرامش نسبی به تیم برگشته است. بعد از مشکلات متعددی که آبی پوشان درماه های گذشته داشتند، حالا با حضور مدیریت جدید، فرهاد مجیدی نیز نسبت به گذشته استرس و دغدغه های غیرفنی نداردو از شرایط راضی است.

فرهاد مجیدی که با مدیریت قبلی استقلال زاویه زیادی داشت، حالا در جلسات هیات مدیره شرکت می کند و از تصمیمات مدیران باشگاه باخبر می شود. او رابطه نزدیکی با هیات مدیره و مدیرعامل جدید استقلال برقرار کرده و بازیکنان نیز به تبعیت از سرمربی شرایط نسبتا خوبی را پشت سر می گذارند.

حاشیه سازی بازیکن استقلال در تمرین استقلال

حالا در تمرینات استقلال هم فضای شادابی ایجاد شده است. در تمرین روز گذشته وریا غفوری کاپیتان آبی ها با شوخی و خنده های ادامه دار، باعث خنده سایر بازیکنان شد و در نهایت تمرینات با نشاط زیاد برگزار شد.

غفوری به عنوان کاپیتان استقلالی ها بی تردید در ایجاد روابط صمیمانه میان اعضای تیم که بسیاری از آنها نیز به تازگی اضافه شدند، نقش مهمی خواهد داشت. او به عنوان یک یار اضافه فرهاد مجیدی در بین بازیکنان می تواند نقشی کلیدی را ایفا کند و باعث موفقیت تیمش شود.