محمد حسین کنعانی زادگان بازیکن تیم ملی فوتبال ایران می گوید با اعضای کادر فنی تیم ملی مثل کریم باقری و وحید هاشمیان همبازی بوده است.

مصاحبه محمد حسین کنعانی زادگان و برنامه فوتبال برتر را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 54.39M | مدت زمان ویدیو: 00:08:35