در مورد برخورد توپ به دست مدافع ذوب‌آهن در محوطه جریمه این تیم در نیمه اول، اظهار داشت: در این صحنه، برخورد توپ به دست مدافع ذوب آهن در محوطه جریمه هند نیست. دست مدافع فضایی را اشغال نکرده بود و در امتداد بدن قرار داشت.

وی در خصوص پنالتی تیم پیکان عنوان کرد: مدافع ذوب آهن زمانیکه موفق به زدن توپ نمی‌شود، با بی احتیاطی پای مهاجم را مورد هدف قرار می‌دهد. به همین خاطر اعلام پنالتی از سوی داور صحیح بود.

کارشناس داوری در خصوص صحنه بحث برانگیز اعلام پنالتی برای ذوب‌آهن که با مشورت کمک داور این تصمیم برگردانده شد، گفت: اکبریان اصلا اشتباه کرد که این صحنه را پنالتی اعلام کرد. بازیکن پیکان توپ را زد و برخوردی با پای بازیکن ذوب‌آهن نداشت. سوالی که مطرح است؛ چطور کمک داور از آن فاصله متوجه شد و تصمیم داور وسط را برگرداند اما اکبریان در دو قدمی صحنه بود و ندید که عجیب است.

کارشناسی صحنه جنجالی بازی پیکان و ذوب آهن

وی افزود: اگر کمک داور اعتقاد به پنالتی نداشت، نباید روی خط محوطه 18 قدم قرار می‌گرفت. او باید روی خط طولی می ایستاد، داور را صدا می‌زد و با او صحبت می‌کرد. در هر حال، اعلام پنالتی اشتباه بود و اینکه تصمیم خودش را برگرداند، درست بود.